همکاری با ما

همکاری با ما:

کار برای انسان یعنی تجربه مسیری تازه ,

در طول این مسیر ما زندگی میکنیم زنده بودن را ....

رشد فکری و وسعت قلب را ....

تیم لوندر یک تیم متشکل از انسانهاییست که دست به دست هم داده اند تا بهترین مزه ها و تجربه ها ی به یا د ماندنی را به مشتریان منتقل کنند.حاصل این طرز فکر و کار گروهی خلق و عرضه بهترین محصولات در زمینه کار ماست.

در لوندر ما یاد میگیریم اما رج نمیزنیم چون هر روز تجربه ای جدید در راه است.

خلاقیت ها دیده می شوند و مورد مشورت قرار میگیرند.اگر به دنبال کاری جذاب در محیطی دلنشین هستید , این از اولین اشتراکات شما و لوندر است.

چنانچه مایل هستید برای موقعیت های فروش در بوتیک ها و یا تولید در کارگاه کنار ما قرار بگیرید رزومه خودرا برای ما ایمیل کنید را ه های ارتیاط با ما اینها هستند,

Email:………………………………………………..

Tel: 021-4490689( تماس در ساعات اداری)